More
ሐሙስ የቀን ቅዱስ, Have a nice Thursday!

Get to know the fact, and the fact itself will set you free!

የመስቀል በአልን አስመልክቶ ከጤና ሚኒስቴር የተላለፈ መልዕክት

Informed 4 days ago

የተከበራችሁ የክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለመስቀል በዓል አደረሳችሁ እያልን በዓሉ የሠላም፣ የጤናና የእድገት እንዲሆንላችሁ እንመኛለን፡፡
እንደሚታወቀዉ በዓሉ ሕዝብ በመሰባሰብ በጋራ ደምቆ የሚከበር፣ ማህበራዊ ትሥሥሩና ግንኙነቶች የሚጠናከርበት ታላቅ በዓል ከመሆኑ በተጨማሪ በአለም አቀፋዊ ቅርስነትም የተመዘገበ መሆኑ የበዓሉን ታላቅነት ያመላክታል፡፡
ይህ በየዓመቱ ደምቀው የሚከበረው በዓል ዘንድሮ በአለም አቀፍና በሃገራችንም እየተሠራጨ ባለው የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት የሕዝብ ቁጥር በከፍተኛ መልኩ በቀነሰ መልኩ እንዲከበር አድርጎታል፡፡
እንደሚታወቀው አሁንም ይህ በሽታ ስርጭቱ እየጨመረ መጥቷል፡፡ ለመረጃ ያህልም እስካሁን በአጠቃላይ 1,241,872 ሰዎች የላቦራቶሪ ምርመራ ተደርጎላቸው 72,173 ሰዎች የኮቪድ ቫይረስ የተገኘባቸው ሲሆን 273 ጽኑ ህመም ላይ ናቸዉ፣ 1,155 ሰዎች ህይወታቸው ማለፉ ተረጋግጧል፡፡ ለዚህ በሽታ መስፋፋት ደግሞ በዋነኛነት ሕብረተሰባችን በባለሙያዎች የሚሰጠውን የመከላከል እርምጃዎች በቸልተኝነትና በመዘናጋት በአግባቡ ባለመፈፀሙ ነው፡፡
የበሽታው ስርጭት በከፍተኛ ቁጥር በሚደረጉ መሰባሰቦች የመሰራጨት እድሉ የሰፋ ነው፡፡ በመሆኑም በዚህ ወቅት በአደባባይም ሆነ በሰፈር የሚከበረው የደመራ በዓል የኮቪድ ወረርሽኝን ከመከላከል ትኩረት ጋር እንዲፈፀም የጤና ሚኒስቴር አበክሮ ያሳስባል፡፡
በበዓሉ ላይ የሚገኙ ሰዎች በተቻለ መጠን ርቀታቸውን በመጠበቅ ከመነካካት በመቆጠብ ደጋግመው በሳኒታይዘር እጃቸውን በማጽዳትና በምንም አይነት የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ ጭንብላቸውን ሳያወልቁ በዓሉን በሰላም አክብረው በሰላም ወደየቤታቸው እንዲመለሱ እንጠይቃለን፡፡
በጤንነትና በህይወት ካለን በየዓመቱ ብዙ በዓሎችን እናከብራለን በሚል መርህ ሕብረተሰቡ እንዲንቀሳቀስ እያስታወስን በዓሉ የደስታ፣የሰላምና የጤና እንዲሆን እንመኛለን፡፡
ጤና ሚኒስቴርONLINE E-BOOKS


Online E-books, Textbooks and related materials.